ثبت نام

راهنمای ثبت نام
:: نام و نام خانوادگی حتما به فارسی تایپ شود
:: شماره همراه و کدملی بخصوص اگر با گوشی همراه اقدام می کنید صفحه کلید انگلیسی باشد
:: کدملی به عنوان رمز تعریف می شود، برای اینکه مطمئن شوید کدملی را درست وارد می کنید در هنگام وارد کردن اعداد و قبل از ثبت نام، بروی دکمه مشکی (چشم) کلیک کنید تا اعداد نمایان شود