محورهای همایش

محورهای همایش:

راهنمای ارسال آثار

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب های زیر به همایش ارسال نمایند:

لطفا به فرمت و سایز هربخش دقت فرمائید

فيلم كوتاه 100 ثانيه اي، عكس، پويا نمايي، موشن گرافي و كاريكاتور

فرمت MP4
حداکثر حجم فایل 5M

نگارش مقاله، اقدام پژوهی و درس پژوهی

 • نویسندگان در این بخش می بایست چکیده بلند مقالات و یا فایل کامل اقدام پژوهی و درس پژوهی را در قالب word و از طریق سایت همایش با فرمت و شرایط ذیل ارسال نمایند:
  1- چکیده بلند باید شامل مقدمه، روش تحقیق، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات (در صورت نیاز) و منابع باشد.
  2- اقدام پژوهی و درس پژوهی می بایست شامل تمامی بخش های مورد نیاز و استانداردهای لازم باشد.
  3- فرمت نوشتاری تمامی آثار:
  عنوان با قلم B Titr -16 .
  مشخصات نویسندگان با قلم B Nazanin -12(شماره تلفن نویسنده مسئول و آدرس ایمیل در پاورقی ص اول درج شود).
  متن مقاله، اقدام پژوهی و درس پژوهی با قلم B Nazanin -14.
  واژگان کلیدی B Nazanin – 14Bold.
  منابع با قلم B Nazanin – 12.
  عناوین هر بخش (مقدمه، روش تحقیق، یافته ها، ….) با قلم B Nazanin – 14Bold.
  جدول و شکل یا نمودار: عنوان با قلم B Nazanin – 11. متن جدول با قلم B Nazanin – 12.
  سایر موارد با قلم B Nazanin -14.
  4- اندازه صفحات: از هر طرف یک و نیم سانتی متر بدون حاشیه.
  5- تعداد کلمات در چکیده بلند مقالات حداقل 700 و حداکثر 800 کلمه باشد. در اقدام پژوهی و درس پژوهی محدودیت تعداد کلمات وجود ندارد.
  6- منبع نویسی در تمامی آثار با استفاده از روش APA انجام گیرد.
  7- تعداد نویسندگان نباید بیشتر از 3 نفر باشد.