ورود به سامانه

قابل توجه شرکت کنندگان محترم
1- درصورتیکه با موبایل وارد سامانه می شوید اعداد انگلیسی وارد شود
2- می بایست قبل از ورود به سامانه ثبت نام فرمایید چنانچه خطای “نام کاربری ناشناس. دوباره بررسی نمایید” مواجه شدید دلیلش این است که با شماره همراه وارد شده در سامانه ثبت نام نکرده اید.