آخرین مهلت ارسال مقالات و آثار به دبیرخانه چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی 15 مهرماه تعیین شد.
به گزارش دبیرخانه دائمی همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی در جلسه هیئت اجرایی همایش ضمن بررسی کمیت و کیفیت آثار دریافتی توسط دبیرخانه، درخواست های جامعه محققین و همچنین فرهنیگان و پیشنهادات اعضای کمیته های اجرایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بر همین اساس با توجه به درخواست های متعدد مخاطین فعال همایش، و همچنین تأکید برگزارکنندگان بر برگزاری همایش به صورت حضوری، مهلت ارسال مقالات، تحقیقات و آثار به دبیرخانه تا 15 مهرماه تمدید گردید.
لازم به ذکر است این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، و متقاضیان شرکت در همایش می بایست هر چه سریعتر نسبت به ارسال فایل های مورد نظر خود برابر فرمت اعلامی در سایت اقدام نمایند.
نتایج داوری آثار راه یافته به دبیرخانه، اواخر مهرماه از طریق سایت و کانال همایش اعلام می شود.

گفتنی است چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی در دهه اول آبان ماه 1400 برگزار خواهد شد.