درباره همایش

طرح کوچ( کنترل وزن و چاقی دانش آموزان ) به عنوان یکی از بسته های تحولی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1400-1399 و با وجود شیوع ویروس کرونا در سطح مدارس کشور و با هدف تلاش برای ارتقای سلامت جسمانی دانش آموزان طراحی و اجرا شد. در این طرح که شامل ۵ مرحله بود، معلمان تربیت بدنی و مراقبین سلامت با پایش قد و وزن دانش آموزان و محاسبه آن بر اساس شاخص BMI اطلاعاتی از وضعیت وزنی دانش آموزان را به دست آورده و با تحلیل نتایج آن در ۵ گروه وزنی نرمال، دارای اضافه وزن، چاق، کمبود وزن و لاغر ساماندهی شده و خانواده های آنان را در مرحله دوم طرح از وضعیت فرزندانشان آگاه کردند.
در مرحله سوم با استفاده از دانش معلمان تربیت بدنی و مراقبین سلامت و نیز تعامل بخش های برون سازمانی همچون ظرفیت دانشگاه های علوم‌پزشکی، مشاوره، مداخله و ارجاعات تخصصی در راستای رساندن دانش آموزان به دامنه وزنی نرمال صورت گرفت. در مرحله چهارم غربالگری ثانویه قد و وزن دانش آموزان با هدف بررسی تأثیر اقدامات مشاوره ای و مداخله ای در سلامت وزنی مجددا محاسبه گردید. و در مرحله پنجم نیز تحلیل نتایج طرح و تقدیر از دانش آموزانی که در جهت دستیابی به وزن نرمال موفق بوده اند، انجام شد.‌
تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان در طول 5 سال اخیر علاوه بر رشد و ارتقا در بخش های مختلف حوزه ورزش دانش آموزی در زمینه علمی نیز با برگزاری سه دوره همایش ملی و کارگاره های آموزشی از پیشروان برنامه های مختلف در جهت پیشبرد اهداف مندرج در سند تحول بنادین آموزش و پرورش بوده است.
لذا نظر به اینکه قرار است طرح کوچ به عنوان یکی از طرح های محوری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به صورت دوسالانه برگزارشود، در ادامه برگزاری همایش های علمی ورزش دانش آموزی و با ابتکار معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان و با محوریت انجمن علمی آموزشی معلمان تربیت بدنی استان، بنا داریم قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای این طرح و فرایند اجرای مطلوب آن را در قالب چهارمین همایش دستاوردهای ورزش دانش آموزی از دیدگاه همگان به ویژه محققان و پژوهشگران ارجمند مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.
امیدواریم نتایج برگزاری چنین هم اندیشی بزرگ علمی، موجب اجرای مطلوب همراه با اثربخشی بیشتر طرح کوچ برای آینده فرزندان این مرز و بوم گردد.