حمایت نهادهای علمی، ورزشی و سلامت از همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی

 دبیرخانه همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی از حامیان و علاقمندان به همکاری و حمایت از بزرگترین هم اندیشی علمی ورزش دانش آموزی کشور استقبال می کند.

با توجه به اهمیت برگزاری چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی به عنوان مهمترین کنفرانس حوزه ورزش دانش آموزی کشور، حمایت و حضور  دانشگاه، مؤسسات آموزش عالی، انجمن های ملی تغذیه، بهداشت و سلامت و شرکت های تولیدی و خدماتی ورزشی از این رویداد بزرگ علمی می تواند موجب افزایش اطلاع رسانی ها، ارتقای کیفیت علمی و همچنین خدمات رسانی (بازاریابی شرکت های تولیدی و خدماتی) به شرکت کنندگان شود.

تا این لحظه تعدادی از دانشگاه ها و انجمن های علمی ورزشی و سلامت کشور آمادگی خود را جهت حمایت از همایش را اعلام کرده اند که به زودی اسامی و لوگو این نهادها منتشر خواهد شد.

دبیرخانه همایش با کمال افتخار آماده مشارکت بیشتر نهادها، مؤسسات و سازمان های معتبر علمی، ورزشی و تغذیه و سلامت کشور در این رخداد علمی است.

چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی مهرماه 1400 با حضور پژوهشگران، فرهنگیان، دانشجویان و صاحبنظران حوزه ورزش کشور، در شهر سنندج برگزار خواهد شد.