مهلت ارسال آثار تمدید شد

دبیرخانه سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور، پیرو درخواست های مکرر فرهنگیان و پژوهشگران محترم و همچنین پروسه طولانی تهیه فیلم بازی در دوران کرونا؛ مهلت ارسال آثار را تا اول آبان ماه تمدید کرد.

لذا محققین گرامی می توانند در فرصت باقیمانده نسبت به ارسال آثار مختلف اعم از مقاله، فیلم، اقدام پژوهی و درس پژوهی از طریق سایت همایش اقدام نمایند.