شرکت غیرحضوری در همایش

امکان شرکت غیرحضوری در همایش فراهم شد.

دبیرعلمی سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی از فراهم شدن بستر و شرایط لازم برای شرکت غیرحضوری در همایش سوم ورزش دانش آموزی کشور خبر داد.

بر این اساس پژوهشگران و فرهنگیان محترم می توانند با ارسال آثار خود تا اول آبان ماه 1399، ضمن شرکت غیرحضوری در همایش از تمامی امتیازات آن نیز برخوردار شوند.