شرکت در همایش

فرهنگیان و علاقمندان در همایش می توانند بدون داشتن آثار نیز می توانند شرکت داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور، فرهنگیان و سایر علاقمندان به شرکت در همایش در صورتی که اثر خاصی هم نداشته باشند می توانند در همایش شرکت کنند.

همچنین شرکت کنندگان می توانند ضمن دریافت گواهی شرکت از سایر امتیازات همایش نیز برخوردار شوند.

جهت اعلام حضور در همایش می بایست مشخصات کامل، به همراه آدرس دقیق پستی و شماره تلفن همراه در دسترس خود را به نشانی ایمیل همایش   csport.student@gmail.com     تا اول آبان ماه ارسال نمایند.

سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی در تاریخ های 28 و 29 آبان ماه 1399 به دو روش حضوری و غیرحضوری برگزار خواهد شد.