اعلام تاریخ برگزاری همایش

28 و 29 آبان؛ زمان برگزاری سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی

سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی با حمایت معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان و با همکاری انجمن علمی آموزشی معلمان تربیت بدنی استان، با شعار “فعالیت های ورزشی در ایام کرونایی” و باهدف گردهم آوردن اعضای علمی و اجرایی خانواده ورزش دانش آموزی و سایر اساتید باتجربه ورزشی کشور، جهت هم‌اندیشی و تبادل آخرین دستاوردهای ورزش دانش آموزی، راهکارهای اجرای درس تربیت بدنی در شرایط بحرانی، در جهت توانمندسازی فرهنگیان و جامعه مخاطب ورزش دانش آموزی کشور در تاریخ های 28 و 29 آبان ماه سال 1399 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.